Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelse

Forsvarsmekanismer kan give problemer både i forhold til andre og i forholdet til én selv.
Søren Kierkegaard beskrev, hvordan mennesker kan fordunkle egen erkendelse, Freud kaldte det forsvarsmekanismer og kognitive psykologer kalder undertiden  samme fænomen for mestring (coping) eller mestringsstrategier

På letlæselig vis og med masser af konkrete eksempler bliver du klogere på de uhensigtsmæssige strategier, der gør kærligheden så meget sværere, end den egentlig bør være.
Magasinet Psykologi, august 2020

Bogen er oversat til 14 sprog.

Dansk Psykologisk Forlag
Juli 2020

Bogen kan købes fx hos internetboghandleren  William Dam

”Dette er også en bog for lærere og pædagoger, ja for alle, der har med mennesker at gøre, fordi den rører ved det universelle. Bogen handler om selvbeskyttelse – et nyt ord for mig. Jeg er blevet bevidst om, at også jeg benytter selvbeskyttelsesstrategier. Det er en nødvendig bog, hvis vi vil blive bevidst – føle og forstå andre og os selv. En oplagt bog til teamets gruppearbejde.
Kai Andersen, Specialpædagogisk Månedsblad
Se hele anmeldelsen her

Den persiske digter Rumi skrev allerede i det 13. århundrede: Din opgave er ikke at lede efter kærligheden, men blot at søge og finde alle de barrierer inden i dig selv, som du har bygget imod den. I denne bog beskriver jeg disse barrierer, som jeg kalder selvbeskyttelsesstrategier.  Jeg viser hvordan de opstår, hvordan de kan komme til at stå i vejen for gode, nære relationer, og hvordan uhensigtsmæssige strategier kan afvikles.

Forsvarsmekanismer findes og kan ses – ikke mindst af dem, der arbejder med psykoterapi. Klienter benytter forskellige strategier til at holde afstand til andre mennesker, til at undgå at se sin egen aktuelle livssituation i øjnene eller til at undgå at mærke sit indre (følelser, tanker, erkendelser, ønsker).

Disse strategier har haft forskellige navne i tidens løb. Freud kaldte dem »afværgemekanismer« (abwerf). I de engelsksprogede lande blev det til »defence«, og på dansk »forsvarsmekanismer«. Den kognitive terapi arbejder med begrebet »mestringsstrategier«, hvormed den nogle gange beskriver samme observation.

Allerede den danske filosof Søren Kierkegaard, som formulerede sine tanker mere end et halvt århundrede før Freud, havde bemærket fænomenet. Han skrev, at mennesket har en evne til at fordunkle sin egen erkendelse. Hvordan det faktisk kan gøre det, skrev Søren Kierkegaard ikke meget om. Det ved vi mere om i dag.

Se bogen hos Dansk Psykologisk Forlag

Bogen er bl.a. inspireret af Søren Kierkegaard