Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelse

Forsvarsmekanismer kan give problemer både i forhold til andre og i forholdet til én selv.
Søren Kierkegaard beskrev, hvordan mennesker kan fordunkle egen erkendelse, Freud kaldte det forsvarsmekanismer og kognitive psykologer kalder undertiden  samme fænomen for mestring (coping) eller mestringsstrategier

På letlæselig vis og med masser af konkrete eksempler bliver du klogere på de uhensigtsmæssige strategier, der gør kærligheden så meget sværere, end den egentlig bør være.
Magasinet Psykologi, august 2020

Bogen er oversat til 14 sprog.

Dansk Psykologisk Forlag
Juli 2020

Bogen kan købes fx hos internetboghandleren  William Dam

”Dette er også en bog for lærere og pædagoger, ja for alle, der har med mennesker at gøre, fordi den rører ved det universelle. Bogen handler om selvbeskyttelse – et nyt ord for mig. Jeg er blevet bevidst om, at også jeg benytter selvbeskyttelsesstrategier. Det er en nødvendig bog, hvis vi vil blive bevidst – føle og forstå andre og os selv. En oplagt bog til teamets gruppearbejde.
Kai Andersen, Specialpædagogisk Månedsblad
Se hele anmeldelsen her

Den persiske digter Rumi skrev allerede i det 13. århundrede: Din opgave er ikke at lede efter kærligheden, men blot at søge og finde alle de barrierer inden i dig selv, som du har bygget imod den. I denne bog beskriver jeg disse barrierer, som jeg kalder selvbeskyttelsesstrategier.  Jeg viser hvordan de opstår, hvordan de kan komme til at stå i vejen for gode, nære relationer, og hvordan uhensigtsmæssige strategier kan afvikles.

Forsvarsmekanismer findes og kan ses – ikke mindst af dem, der arbejder med psykoterapi. Klienter benytter forskellige strategier til at holde afstand til andre mennesker, til at undgå at se sin egen aktuelle livssituation i øjnene eller til at undgå at mærke sit indre (følelser, tanker, erkendelser, ønsker).

Disse strategier har haft forskellige navne i tidens løb. Freud kaldte dem »afværgemekanismer« (abwerf). I de engelsksprogede lande blev det til »defence«, og på dansk »forsvarsmekanismer«. Den kognitive terapi arbejder med begrebet »mestringsstrategier«, hvormed den nogle gange beskriver samme observation.

Allerede den danske filosof Søren Kierkegaard, som formulerede sine tanker mere end et halvt århundrede før Freud, havde bemærket fænomenet. Han skrev, at mennesket har en evne til at fordunkle sin egen erkendelse. Hvordan det faktisk kan gøre det, skrev Søren Kierkegaard ikke meget om. Det ved vi mere om i dag.

Se bogen hos Dansk Psykologisk Forlag

Bogen er bl.a. inspireret af Søren Kierkegaard

Anmeldelse:
“Jeg må indrømme, at lige da jeg åbnede bogen og så, hvor få sider der var og uden så meget tekst, blev jeg lidt skuffet, men efter at have læst den ville jeg ønske, at jeg selv havde kunnet skrive den. Den er enkel, letforståelig og forankret i anerkendte psykologiske teorier og mange års terapeutiske erfaringer. Bogen handler om, hvordan kan vi få et kærligere forhold til hinanden ved at arbejde med vores selvbeskyttelsesstrategier (overlevelsesstrategier). Det er lykkedes Ilse Sand at få kogt det hele ned til en letlæselig bog, som alligevel kommer rundt om en masse vigtige pointer. Hun er (tidligere) præst og psykoterapeut og har holdt mange foredrag om kærlighed og selvbeskyttelse, hvor hun oplevede en stor interesse for de psykologiske mekanismer, der spiller ind, når vi danner relationer eller er i dem, og det er på den baggrund, hun har skrevet ”Kom nærmere”.

Hvorfor er kærlighedsrelationer ikke altid så lykkelige? spørger Ilse Sand på bagsiden af bogen, og teorien er, at vores overlevelsesstrategier eller selvbeskyttelsesstrategier, som hun kalder dem, står i vejen for ægte kontakt. Det gælder både i forholdet til os selv og i vores forhold til andre mennesker. For at tydeliggøre det bruger Ilse Sand forskellige cases til at beskrive de forskellige former for selvbeskyttelsesmekanismer, som hun kommer ind på. Bogen er på 126 korte sider, som er opdelt i 8 kapitler, og dermed hurtigt læst, men den formår, som sagt, alligevel at komme rundt om emnet og gøre det forståeligt. Da jeg læste den, fandt jeg ud af, at jeg havde brug for ikke bare at læse den igennem i et stræk, men bruge lidt tid på at fordøje teksten. Et par steder henviser hun til andre af sine bøger, hvis man skulle være interesseret i at læse mere om specifikke emner.

Mange bøger om psykologi kan være svære at læse, og det holder sikkert en del tilbage fra at gøre det, og det, synes jeg, er meget ærgerligt, da viden om psykologi og opmærksomhed på ens egne selvbeskyttelsesstrategier i den grad kan være med til at ændre ens tilværelse til det bedre. Som Ilse Sand skriver til slut i bogen: ”Vejen ud af selvbeskyttelsesstrategiernes labyrint er opmærksomhed.” Så jo mere bevidste vi er om vores eget indre, des større forståelse er der for, hvad der foregår. Jeg har fået indtil flere aha-oplevelser ved at læse ”Kom nærmere” og forstået mere om mine egne problemer med at være i parforhold. Også selv om jeg er uddannet psykoterapeut, har gået rigtig meget i terapi og i forvejen har læst en masse om emnet. Jeg skriver også en del og ved, hvor svært det er at gøre noget enkelt uden at miste essensen af det, man skriver om, så jeg er meget begejstret for hendes bog. Det, at hun bruger cases, gør bogen mere levende og letforståelig, også selv om de er ret korte og enkle.

Eftersom jeg selv var så glad for bogen, var jeg interesseret i at høre, om den i sin meget enkle form ville give lige så god mening for en, der slet ikke er vant til at færdes i den terapeutiske verden, så jeg bad en god ven om at læse den. Han læste den på to dage og var meget inspireret af bogen og begyndte at blive nysgerrig på sine egne selvbeskyttelsesstrategier. Noget han aldrig tidligere havde tænkt over eller vidst noget om. Det eneste minus jeg kan se ved bogen, er at den, trods sin ringe størrelse, koster 250 kr., men den kan heldigvis lånes på biblioteket.
Landsforeningen Spor