Inspirationskilder til Ilse Sands bøger

Præst og psykoterapeut Bent Falk, psykolog Niels Hoffmeyer,  Søren Kierkegssrd og C.G. Jung har inspireret mig

Præst og psykoterapeut Bent Falk har jeg haft glæde af at lytte til i forskellige sammenhænge gennem mange år. Han har haft en uvurderlig indflydelse på både min faglige og personlige udvikling. Han er selv forfatter flere bøger blandt andet bestselleren “At være der, hvor du er”. Bogen er oversat til amnge sprog blandt andet engelsk.

Præst og psykoterapeut Bent Falk

Bent Falk har desuden skrevet bøgerne: Kærlighedens pris og I Virkeligheden. Han holder fortsat kurser og foredrag i både ind- og udland.

Bent Balk er et meget sensitivt menneske, og det var nok derfor, jeg følte mig set at ham på en måde, som var ny og livgivende. Der var sider af mig, som jeg måske aldrig ville have opdaget, hvis det ikke var for hans præcises spejling.

Som ny præst i 1995 havde jeg problemer med flere af kirkens tekster og dogmer. I Bent Falks bøger fandt jeg hjælp til at kunne prædike over teksterne på en måde, som jeg personligt kunne stå inde for.
Læs mere om Bent Falk her.

Hos psykolog Niels Hoffmeyer og Institut for Gestaltanalyse har jeg gennem en årrække øvet mig i – og eksperimenteret med – forskellige former for kontakt. Jeg gik på instituttet i sammenlagt 8 år. Det krævede alt mit mod, hver gang jeg mødte op til et nyt internatkursus. Jeg vidste sjældent, hvad der skulle foregå, men det handlede altid om, at gå meget tæt på hinanden og afsløre sider af sig selv, som ingen havde set før. Og så kunne der ske noget helt mirakuløst. Niels Hoffmeyer kunne med helt enkle og præcise formuleringer beskrive psyken på en måde, så tilhørerne sukker i genkendelsens lettelse.

På universitetet skrev jeg speciale om den analytiske psykologis fader C. G. Jung og den danske filosof Søren Kierkegård. Det var en  ny verden, der åbnede sig for mig og den fik enorm betydning for mit videre virke.
Men kan ikke umiddelbart se det i mine bøger, men den, der kender de to kloge herrer, vil kunne fornemme ders ånd i mine bøger.

Alle de følsomme sjæle, jeg har talt med som præst og sjælesørger eller i min terapipraksis, har hver især sat deres aftryk i mig og i mine bøger.

Læs mere om mine bøger her