Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

“I Elsk dig selv, af Ilse Sand, er der gode konkrete bud på, hvordan man tackler sin sensitivitet i hverdagen.

Budskaber er blandt andet, at det er helt o.k. at leve livet langsomt og insistere på nærvær og dybde – man behøver ikke at brænde igennem og powerpræstere.

Ilse Sand er selv blandt de særligt sensitive og hendes pointer virker troværdige og relevante. En fin lille og letlæst bog, som kan være en øjenåbner og en hjælpende hånd til følsomme væsner.”
Magasinet Psykologi

bog om særligt sensitive mennesker

Hent i høj opløsning
Bogen kan købes fx her

Bogen er udkommet på 24 sprog.
I Danmark udkom den første gang i efteråret 2010
2. reviderede udgave udkom december 2014

“Bogen er dyb, eftertænksom, livsklog og viis.
Den er karakteriseret af en fintfølt forståelse og indlevelsesevne, samt af mange rigtig gode og dybe refleksioner, som er skrevet på et tydeligt fagligt velfunderet grundlag.”

Bogvægten 13/3 – 2016
Læs hele anmeldelsen her

Magasinet Psykologi skrev:

“I Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle af Ilse Sand er der gode konkrete bud på, hvordan man tackler sin sensitivitet i hverdagen.

Budskaber er blandt andet, at det er helt o.k. at leve livet langsomt og insistere på nærvær og dybde – man behøver ikke at brænde igennem og powerpræstere.

Ilse Sand er selv blandt de særligt sensitive og hendes pointer virker troværdige og relevante. En fin lille og letlæst bog, som kan være en øjenåbner og en hjælpende hånd til følsomme væsner.”

Psykologi 8/11 – 2010

Træt af at andre fortæller dig, at du ikke skal tage dit liv så tungt?
Som præst og siden som psykoterapeut har jeg i tidens løb talt med mange mennesker. Når jeg har talt med særligt sensitive, har jeg gang på gang erfaret, hvor meget hjælp de kan finde i at høre om karaktertrækket. Og når jeg har holdt kurser og foredrag for særligt sensitive, har jeg set, hvor meget det betyder for den enkelte at lytte til andre sensitive og dele oplevelser og erfaringer.

Jeg har derfor valgt at give god plads i bogen til udtalelser fra kursister og klienter, der fortæller, hvordan de oplever at være særligt sensitiv i dagens Danmark. De, der udtaler sig i bogen, er alle særligt sensitive, men også andre følsomme mennesker vil kunne genkende sig selv i nogle af eksemplerne.

Ofte har jeg set mennesker finde fred med deres følsomhed, rette ryggen og få større mod til at være sig selv. Det er mit håb, at denne bog kan inspirere yderligere i den retning.

Det første kapitel beskriver det særligt sensitive karaktertræk. Mennesker er meget forskellige og det er særligt sensitive også. Du vil sandsynligvis kunne genkende dig i dele af det, mens andet vil forekomme dig fremmed.  Hvis du er en følsom sjæl, som kun genkender dig selv i enkelte at trækkene, vil du alligevel kunne have glæde af at følge nogle af bogens anvisninger.

De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. Hvis du finder nogle af bogens kapitler enten for teoretiske eller for lette, kan du bare springe dem over.

Sidst i bogen kan du teste din egen sensitivitet i en nyudviklet dansk test. Du kan desuden finde en idéliste med forslag til sysler, som giver dig glæde og velvære, hvis du er en følsom natur. Listen rummer både forslag til, hvordan du kan inspirere eller udfordre dig selv, når du har energi – og forslag til aktiviteter, som også vil gøre dig godt, når du er overstimuleret.

Bogen kan købes fx her

Læs bogens Indledning

At være følsom eller særligt sensitiv er både en begrænsning og en gave. I mange år havde jeg mest øje for begrænsningen. Jeg var klar over, at jeg i nogle sammenhænge kunne holde til mindre end de fleste andre. Før jeg læste om det særligt sensitive karaktertræk, betragtede jeg mig selv som indadvendt.

Samtidig med denne begrænsning har jeg en rigdom på andre områder. Mit indre er yderst produktivt. Jeg har aldrig oplevet at mangle inspiration eller idéer til et kursus. Dette er baggrunden for, at jeg har kunnet trække interesserede deltagere til mine kurser og foredrag år efter år.

Når jeg holdt kurser på Folkeuniversitetet og i andre sammenhænge fortalte jeg kursisterne, at jeg havde brug for i pausen at vende min opmærksomhed indad og hvile mig. Det blev mødt med stor respekt. Og der var altid kursister, der efterfølgende kom og fortalte, at sådan havde de det også, og at det var dejligt at høre mig sige det helt åbent.

Mange sensitive mennesker har lavt selvværd. Vi bærer præg af, at vi lever i en kultur, hvor helt andre former for adfærd er i langt højere kurs.  Nogle særligt sensitive fortæller, at de hele livet har kæmpet for at være lige så ”friske”, som andre forventer og først når de går på pension endelig oplever, at det er acceptabelt at være langsom og vegetativ.

I mange år sammenlignede jeg mig med andre og oplevede, at jeg ikke slog til og var flov. Jeg har måttet arbejde med mig selv for at flytte mit fokus væk fra det, jeg ikke kan, og hen på mine ressourcer.

Måske kender du også til at blive optaget af det, du ikke kan. Det er nemlig det, der ofte er mest synligt. Du kan måske ikke være ”på” så lang tid ad gangen. Det lægger du selv mærke til, og det gør andre undertiden også: ”Skal du allerede hjem?”. Og så glemmer du måske at glæde dig over, at du i den forholdsvis korte tid, du var der, formåede at skabe så gode kontakter, at det sagtens kan måle sig med, hvad en mere robust person kan nå på en hel nat.

Du kender sikkert til at få at vide, at du bare skal lade være med at bekymre dig, se at blive lidt mere hærdet og få lært at kunne lide det samme som de fleste andre. Det kan være svært at elske sig selv som sensitiv, når man ofte er blevet opfordret til at være anderledes. Måske har du forsøgt at lave dig selv om for at leve op til andres forventninger. I så fald har du brug for at lære at værdsætte dig selv, som du er.  Et skridt i den retning er, at du begynder at måle dig selv på kvaliteten og ikke på kvantiteten. Du når muligvis ikke så meget som de fleste andre. Men kvaliteten af det, du gør, er sandsynligvis høj. Det, du taber i bredden, kan du vinde i dybden.

Jeg håber, at denne bog kan hjælpe særligt sensitive og andre følsomme sjæle til at få mere fokus på det, vi har og det, vi kan.

Citat af C.G. Jung:

”Denne større følsomhed er oftest en berigelse af personligheden …. Kun i vanskelige og uvante situationer kan fordelen vende sig til en ofte meget stor ulempe, hvor den rolige besindelse bliver forstyrret af følelser, som er ude af proportioner. Intet ville være mere forkert end at opfatte denne større følsomhed som en i sig selv sygelig komponent i personligheden. Hvis det var sådan, det var, måtte man betragte sandsynligvis ca. en fjerdedel af menneskeheden som patologiske tilfælde.(C.G. Jung 1955 (min oversættelse))

Læs bogens indholdsfortegnelse

Elsk dig selv
– en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Forord
Indledning

Kapitel 1 – Det særligt sensitive karaktertræk

To forskellige typer inden for samme art

Vi tager flere indtryk ind og tænker mere over dem

Samvittighedsfuld

Et rigt indre liv

En anderledes strategi

Nyhedssøgende sensitive

Indadvendt eller udadvendt

Kapitel 2 – Høje standarder og lavt selvværd

Personlige leveregler

Høje standarder

Selvværd eller selvtillid

Hvorfor særligt sensitive ofte mangler troen på eget værd

Angsten for at blive forladt

kapitel 3 – At indrette dit liv efter din type

Skaf dig plads

Når du må sige nej til noget, du har lyst til

Gode råd og tips mod overstimulering

Kapitel 4 – Hvordan du får størst glæde af din evne til kontakt og nærvær

Særligt sensitive foretrækker kontakt af høj kvalitet

Skaf dig pauser

Sørg for, at det bliver en dialog og ikke en enetale

Find ud af, hvilken respons du ønsker at give eller at få

Hvordan du kan fordybe en samtale – og trække den op til overfladen igen

Kontakt i fire lag

Kapitel 5 – At møde vrede – din egen og andres

Særligt sensitive har en anderledes strategi, når det gælder at sætte grænser med vrede

Når vreden dækker over afmagt og sorg

Undgå moralisering

Fra ”burde” til ”ville ønske” – fra vrede til sorg

Kapitel 6 – Skyld og skam

Reel skyld

Overdrevne skyldfølelser
At arbejde konkret med skyldfølelser

Hvis du skammer dig over din sensitivitet

Kapitel 7 – Situationer i livet

Vanskeligheder i parforhold

At være en særligt sensitiv forælder

Kapitel 8 – Psykiske lidelser

Angst i sig selv er naturlig

Træthed og depression

Følelser og tanker er nært forbundne – den kognitive grundmodel

Det særligt sensitive karaktertræk kan set udefra ligne en angstlidelse

Andre problemer kan være årsag til et sensibelt nervesystem

Kapitel 9 – Udvikling og vækst

Særligt sensitive i psykoterapi

Selvkærlighed – at støtte sig selv

Glæden ved at blive sig selv

Kapitel 10 – Forskning i særlig sensitivitet

Stærk reaktion på indtryk

En ny italesættelse
Arv og miljø
Testresultater

Efterskrift: En gave til særligt sensitive

Hent illustration til at arbejde med skyldfølelser her: Skyldlagkage
Om særligt sensitive på facebook
Læs om særligt sensitive mennesker
Se forfatteren fortælle om særligt sensitive på TV
Særlig sensitiv test