Introvert

Den schweiziske psykiater C. G. Jung beskrev introvert og ekstrovert personlighedstype første gang i en samlet fremstilling i 1921

Forskellige forskningsundersøgelser er siden nået frem til forskellige tal for, hvor stor andelen af introverte personer er. Resultaterne varierer fra at vise en andel på 30 % til at vise, at introverte udgør en andel på 50 % af befolkningen.

Nedenfor følger en række udsagn, som kan være med til at give dig en idé om, hvor du hører til.

Hvis du er introvert, svarer du nok NEJ til de fleste af nedenstående udsagn

– En weekend uden en fest, synes jeg ikke har været en god
weekend og føler mig skuffet søndag aften.

– Jeg kan godt lide at vide lidt om alt, men hvis jeg skal fordybe
mig i et enkelt emne i længere tid, kommer jeg til at kede mig.

– Jeg elsker spænding og kaster mig med fornøjelse og uden de
store overvejelser ud i helt nye oplevelser.

– Jeg tænker bedst, mens jeg taler.

– Jeg gør meget for ikke at komme til at kede mig og sørger altid for at have lidt ekstra aftaler eller aktiviteter på programmet.

Til gengæld svarer du nok JA til de fleste af følgende udsagn

– Hvis jeg skal sige noget i en større gruppe, vil jeg helst være
godt forberedt.

– Hvis min egen oplevelse af, hvad der er sandt og rigtigt, konflikter med den fælles forståelse af, hvad der er godt, vil jeg være tilbøjelig til at lytte mest til min egen logik eller indre fornemmelse.

– Andre har sagt til mig, at jeg tænker for meget over tingene.

– Jeg er selektiv selskabelig. I nogle sammenhænge og sammen
med bestemte mennesker kan jeg i høj grad nyde samvær, men ellers foretrækker jeg at være alene frem for at være sammen med andre.

– Hvis der sker for meget omkring mig, bliver jeg træt og vil helst hvile mig i fred og ro alene eller eventuelt sammen med en enkelt anden, som jeg kender godt.

Et kontinuum

Introvert eller ekstrovert. Det er ikke enten eller. Man kan godt være mere eller mindre. Forestil dig en linje hvor de mest introverte befinder sig yderst til højre og de mest ekstroverte yderst til venstre.

Nogle mennesker befinder sig i midten. De kaldes ambiverte. Der er ingen, der er 100 % intro- eller ekstroverte. En sådan person ville være sindssyg, skrev C. G. Jung. Alle befinder vi os et sted på kontinuummet, hvilket betyder, at vi alle har både noget ekstrovert og noget introvert i vores personlighed.

Hvor du vil placere dig selv, vil sandsynligvis være forskelligt på forskellige dage eller tider i livet. Hvis du tager en test flere gange på forskellige tidspunkter, kan du opleve, at resultatet kan variere. Dog sjældent fra den ene yderlighed til den anden. Men hvis du det meste af tiden ligger et stykke ude i den introverte ende af skalaen, vil du sandsynligvis kunne bevæge dig fx fra middel introvert til meget introvert alt efter, hvordan dit liv former sig i øjeblikket.

Selv om du er introvert, er du sikkert i stand til at agere i verden på ekstrovert facon, når der er brug for det, men hvis det foregår i længere tid, vil du nok være træt bagefter.

Introverte bryder sig typisk ikke så meget om overfladisk samvær.


Vi stod med hver sin velkomstdrink i hånden og talte om vind og vejr. For de ekstroverte var det tydeligvis en let leg. For mig var det noget, jeg skulle præstere. Mens de ekstroverte så ud til at få energi af den lette selskabelighed, blev jeg mere og mere træt og spejdede efter nogen, jeg kunne få en dybere snak med. Jeg vidste, at det var det, der skulle til, for at jeg kunne få min energi tilbage.

Lars 47 år

— Introvert

Når jeg fx står og venter ved et busstoppested, foretrækker jeg at stå i egne tanker frem for at konversere med de andre ventende. Men hvis det giver mening for mig, kan jeg godt komme i snak – også med mennesker, jeg ikke kender.

I en lang periode har jeg været optaget af at sælge mine bøger til udenlandske forlag. Det har gjort mig dybt interesseret i andre lande og deres kulturer. Når jeg ser en udenlandsk udseende person eller hører en fremmed accent, går jeg straks i den retning – enten det nu er på et kursus, i badmintonklubben eller ved busstoppestedet. I de situationer tænker jeg slet ikke over, om det lyder kejtet, når jeg forsøger at få kontakt.

Den indledende smalltalk får jeg overstået hurtigst muligt, og et par gange er det faktisk endt med, at personen har hjulpet mig med at finde forlag og oversat en mail for mig til sit sprog.

Desuden er der kommet mange hyggelige og inspirerende oplevelser ud af det, så jeg kan varmt anbefale indimellem at benytte en anden strategi, end den du plejer og umiddelbart føler dig mest tryg ved. Der er nemlig ikke ret meget af det, ekstroverte kan, som introverte ikke også kan. Det kræver bare flere kræfter, og man bliver hurtigere træt, når man som introvert agerer på ekstrovert facon.

Introverte kan have det svært med at være centrum for flere menneskers opmærksomhed. Når jeg skal deltage i en præsentationsrunde, får jeg ofte hjertebanken og kludrer i ordene om mig selv. Men jeg er med tiden kommet til at nyde at holde foredrag selv for over 100 mennesker. Jeg bliver ganske lidt nervøs i starten, men har jo god tid til at tale mig varm, og når jeg først er landet i situationen, nyder jeg at have plads til at tale om det, jeg er dybt optaget af. Jeg kunne dog ikke gøre det uforberedt. Min grundige forberedelse gør mig tryg i situationen. Jeg ville heller ikke kunne gøre det flere gange i løbet af en dag. Inden foredraget har jeg nemlig brug for at hvile mig alene, og bagefter er jeg så træt, at jeg ikke orker at være udadvendt mere den dag.

Hvis du er introvert, er du nok ikke specielt tiltrukket af at skulle stille dig op og tage ordet overfor mange mennesker. Men øvelse gør mester. Hvis du virkelig vil og bliver ved, vil du på et tidspunkt nå til et sted, hvor situationen er blevet velkendt og tryg.

Ovenstående er et uddrag fra min bog om introverte.
Bogen hedder: “Introvert eller særligt sensitiv – guide til grænser, glæde og mening.
Du kan læse mere om bogen her.

Det glæder mig at se, hvordan det i disse år bliver mere og mere legalt og accepteret at være introvert eller særligt sensitiv. Sådan har det ikke altid været.

Min morfar ”Plantør Sand” kom til Tversted i 1946. Han anlagde Tversted-søerne, lavede stier og broer, satte bænke op og gjorde stedet til et velbesøgt udflugtsmål. Han var ekstrovert og kunne dårligt gå en tur ned til søerne uden at møde nogen, som han faldt i snak med og inviterede med hjem. I plantørgården, som lå tæt på søerne, var det vigtigt for ham, at alle kunne føle sig velkomne til at dumpe ind og fx få en kop kaffe eller låne telefonen. Det var der mange, der benyttede sig af – også nogle af de kendte, som havde sommerhus i Skiveren, der lå lige i nærheden.

Min mormor var introvert. Blandt mennesker, som hun ikke kendte godt, var hun stille og tilbageholdende. Jeg husker, at hun havde et helt særligt forhold til sine høns. Jeg kan stadig høre for mit indre øre, hvordan hun talte med dem på fuglesprog, når hun trådte ind i hønsegården, og der spredte sig en atmosfære af vellyde og nærvær. Når der kom uanmeldte gæster til plantørgården, kunne man til gengæld tydeligt se, hvor kunstigt hendes smil var. Bedst som hun gik med beskidt forklæde og håret i uorden optaget af at vaske eller gøre rent, stod pludselig fx tidligere statsminister Jens Otto Krag i stuen. Min morfar var henrykt over det fornemme besøg.

Alle beundrede vi min morfar. Han var en person, der blev lagt mærke til, blandt andet fordi han ved mange lejligheder gerne rejste sig og holdt en tale – og han havde noget pænt at sige til enhver. Hans lyst til selskab var letvakt, og hans evne til at komme i kontakt selv med fremmede var formidabel. Min mormor opfattede vi derimod ofte som trist og negativ. Hun blev med årene mere og mere plaget af gigt og kunne til sidst slet ikke dreje hovedet. Hun måtte leve et helt anderledes liv, end hun havde lyst til og talent for. Det var synd, at ingen af os kunne se og anerkende, hvor hårdt hun kæmpede for at overleve i et miljø, hvor hun blev involveret i langt mere selskabelighed, end hun havde lyst og energi til.

Min morfar var kirkeligt interesseret og var i mange år formand for menighedsrådet i Tversted. Det var derfor en vigtig begivenhed for ham, da jeg fik mit første præsteembede. Så han kom rejsende ned til Djursland med gode idéer til, hvordan jeg blandt andet kunne sætte bænke op i præstegårdshaven, så menigheden kunne gå tur derinde og nyde at sidde og sludre på bænkene. Jeg satte i stedet et stakit op mellem have og kirkegård. Jeg er introvert og ville have min have i fred.

Da jeg søgte job som sognepræst på Djursland, var jeg ikke klar over, jeg var introvert. Men jeg fandt hurtigt ud af, at forventningerne til, hvor ekstrovert jeg skulle agere i sognet, var udover min formåen.

Jeg efterfulgte en sognepræst, som havde haft for vane at møde uanmeldt op til runde fødselsdage og sige: ”Goddag, det er sognepræsten. Tillykke med fødselsdagen.” Der kom hurtigt klager over, at jeg ikke gjorde det samme. Men for mig var det at møde op uanmeldt en alt for stor overvindelse. Dumper jeg ind i festligt lag blandt mennesker, jeg ikke kender, bliver jeg kejtet og stiv – og før jeg får set mig om, har jeg brugt mine energiressourcer for flere dage. Selv om jeg i stedet lavede sorggrupper og gjorde meget ud af sjælesorgen, blev der ved med at komme bemærkninger om min manglende deltagelse i den ene eller den anden fødselsdag gennem alle mine år som præst i sognet.

Det var en gave for mig at opdage begrebet introversion. Da forstod jeg, at jeg ikke var hverken doven eller forkert. Jeg var introvert og havde mine talenter andre steder. Den nye viden gav mig selvtillid og var medvirkende årsag til, at jeg fik mod til at forlade min tjenestemandsstilling som sognepræst og træde ud på nye og usikre græsgange som selvstændig psykoterapeut.

Siden blev det min mission at hjælpe andre til en større tro på sig selv ved at komme til at kende deres personlighedstype, slutte fred med deres svagheder og anerkende deres styrke.

Fra indledning til bogen: “Introvert eller særligt sensitiv – guide til grænser, glæde og mening.

Introvert

Savner du mere fred og ro der, hvor du bor eller på din arbejdsplads?
Du kan hente plakaten “introverte vil gerne have ro” her

Tag introvert test her

Besøg evt. min Facebook side for introverte og særligt sensitive:
https://www.facebook.com/SaerligtSensitivIndadvendtIntrovert/