Skam er en pinefuld oplevelse. Vær opmærksom på skamfølelser – når du hjælper en anden

Skam kommer af ikke at være blevet set. Det kan også komme af at være blevet dårligt behandlet. De fleste mennesker har noget eller meget ved sig selv eller deres historie, som de skammer sig over. Det, vi skammer os over, skjuler vi. Og det er problematisk, for den skambelagte erindring skal frem i lyset, […]

Forældreidealisering – et problem i nære relationer som fx parforhold

Nogle mennesker har en meget forskønnet erindring om deres barndom og deres forældre. Da Inger mødte op i psykoterapi første gang, var hun overbevist om, at der ikke havde været nogen problemer i hendes barndomshjem: »Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor mit liv har været så svært, for jeg har haft en fantastisk barndom. Mine […]

Angst for nærhed, sorg og tab af kontrol kan stå i vejen for kærligheden

At indgå i en kærlighedsrelation kan ud over glæde og forøget livskvalitet også medføre sorg på to måder. Den ene er sorgen over alle fravalgene. Når vi vælger at knytte os til en bestemt partner, fravælger vi mange andre mulige. Der er ikke nogen, der har alt det, vi ønsker os, så når vi vælger […]

Introverte og særligt sensitive mennesker glæder sig til solhverv

Selve julen kan være en blandet fornøjelse. Der er mange fordele ved at være introvert eller sensitiv. Man er typisk kreativ, idérig, intuitiv og god til at indleve sig i andre mennesker. Under de rette omstændigheder formår man at etablere en kontakt, som er dyb og intens. Men som introvert kan man let komme til […]

Særligt sensitive og angst

Særligt sensitive og angst. Der er en sammenhæng mellem angst og særlig sensitivitet Særligt sensitive mennesker har en levende forestillingsevne og en god fantasi. Det er en evne, som gør dem formidable til at være kreative og se nye muligheder. Bagsiden af medaljen at mange særligt følsomme også er overmåde gode til at forestille sig, […]