Værktøj til særligt sensitive hjælpere

Værktøj til hjælpsomme sjæle
– især for særligt sensitive, som hjælper
professionelt eller privat

Værktøj til særligt sensitive

Læs anmeldelser her

Denne bog er en praktisk guide i at bruge enkle psykoterapeutiske metoder i hjælpende samtaler, enten de foregår i professionelt eller privat regi. Måske er du sosu-hjælper, socialrådgiver, terapeut eller læge. Eller måske er du blot et følsomt menneske, som let havner i hjælperrollen i forhold til venner, partner eller familie.

Særligt sensitive mennesker bliver hurtigere end andre drænet for energi, når de er sammen med mennesker, der er ude af balance. Derfor har de ekstra brug for at kunne give en hjælp, der slider mindst muligt på dem selv, og samtidig giver størst muligt udbytte for dem, de hjælper.

De fleste af bogens værktøjer kan desuden bruges i egen selvudviklings øjemed. Hvis du stiller dig selv nogle af spørgsmålene eller laver øvelserne i bogen, vil du optimere og fordybe din egen personlige udvikling.

”Værktøj til særligt sensitive” er skrevet i et lettilgængeligt sprog og samtidig solidt funderet i mange års terapeutisk erfaring, såvel som i anerkendte psykologiske teorier.

Anmeldelser af “Værktøj til hjælpsomme sjæle”

… hendes pragmatiske bog er kærlig, omsorgsfuld og pædagogisk og på alle måder god at få menneskelig forstand af – uanset om man er den, der har brug for hjælp, eller den, der hjælper.

Kristeligt Dagblad 22/9 2014

”Bogen er vel mest beslægtet med coaching-bøgerne, men har alligevel en anden og mere følsom karakter, en bredere målgruppe, et bredere budskab og en anden form for dybde … en fin og grundlæggende bog, der kan bruges af mange …”   Bibliotekernes materialevurdering. Læs hele lektørudtalelsen her

… særdeles informativ, godt skrevet og værdifuld viden for den sensitive – både som behandler og privat person – samt til pårørende af sensitive …

Depressionsforeningens blad Se hele anmeldelsen her

”Metoderne er så relevante, at repetition heraf også vil være brugbart for den professionelle behandler”

Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1 2015.

Læs hele anmeldelsen her

“Hjælp uden at blive drænet,

Særligt sensitive personer er typisk hjælpere. Hører du til denne gruppe, så ved du også, at det kan være ret udmattende at hjælpe andre. Men du kan lette byrden ved at læse denne bog …”
Magasinet Psykologi 2/10 2014
Læs hele omtalen nedenfor:

Psykologi

“Gode råd at hente i denne praktisk anvendelige guide … ”

Hendes verden, September 2014
Læs hele omtalen her
“Meget brugbar som arbejdsbog, da hvert kapitel omhandler et afgrænset felt, hvor Ilse Sand kommer med konkrete eksempler på de problematikker, hun beskriver, og giver forslag til, hvad man selv kan sige/indlede med i en samtale” Fagbladet Psykomotorik
Læs hele anmeldelsen her

“Letlæst og bringer mange eksempler på samtaler og øvelser”

Zoneterapeuten oktober 2014
Læs hele omtalen her
“Jeg ville ønske bogen var skrevet for længe siden, og giver den de fulde seks stjerner ud af seks mulige. En ideel julegaveide under træet her til juleaften. ” Henrik Blunck
Læs hele anmeldelsen her

”En bog spækket med guldkorn og små fif om, hvordan man takler det at hjælpe andre mennesker”.  Læs hele anmeldelsen fra Saxo her

Indholdsfortegnelse:

Forord
Indledning
Brug af bogens værktøj
Kapitel 1: Grundlæggende værktøj
Fokusér på ønsker og ressourcer
Kapitel 2: Spejling, empati og pauser
Hvis empati er svært
Kapitel 3: Hvor aktiv skal en hjælper være?
Kapitel 4: Vær opmærksom på skamfølelser
Kapitel 5: Sæt fokus på leveregler
Afvikling af uhensigtsmæssige leveregler
Strenge leveregler og lavt selvværd
At tilgive sig selv
Kapitel 6: Etabler et møde mellem ”jeg” og ”du”
Fra en fortælling ”om” den anden og til direkte tale til personen
At sætte ”den anden” på en tom stol
Brevskrivning
At bryde gamle eller ufleksible tankebaner
Kapitel 7: Sæt fokus på det, der sker imellem jer
Mellemregninger
Følelser og stemninger
Lide eller ikke lide
Træk problemet ind imellem jer
Kapitel 8: Hvordan du kan forholde dig til angst
Tænk de værste tanker til ende
Plan B
Kapitel 9: Vigtigt at vide om særligt sensitive mennesker
Kærlighed forandrer
Problemer, som særligt sensitive mennesker typisk har
Hvad kan særligt sensitive arbejde med, og hvad må de acceptere som et vilkår
Kapitel 10: Udfordringer for den særligt sensitive hjælper
Det særligt sensitive nervesystem
Beskyt dig mod at blive overvældet af den andens beretning eller følelsesudtryk
At være fødselshjælper for ny indsigt eller bare hjælpsom
Øv dig i at udholde skyldfølelser
Redskaber mod overansvarlighed
Drag omsorg for dig selv
Efterskrift: Verden har brug for hjælpsomme sjæle
Litteratur
Tak til
Bilag
Inspiration til brevskrivning

Forord

Denne bog er en praktisk guide i at bruge udvalgte, enkle psykoterapeutiske metoder i hjælpende samtaler – enten de nu foregår i et køkken, på en vandretur, i en praksis eller ved en sygeseng.

Særligt følsomme mennesker bliver hurtigere end andre trætte i social kontakt. Derfor har de ekstra brug for at kunne give en hjælp, som kræver mindst muligt af dem selv, og som samtidig giver det størst mulige udbytte for dem, de hjælper.

Hvis du er særligt sensitiv, ved du, hvordan det er at mærke – og blive belastet af – ubalancer i dine omgivelser. Der er to måder, du kan løse problemet på: Du kan gå et andet sted hen, eller du kan forsøge at hjælpe. De gange, hvor du vælger det at hjælpe, kan du med fordel benytte værktøjerne i denne bog.

De fleste af bogens redskaber kan desuden bruges i egen selvudviklings øjemed. Hvis du stiller dig selv alle spørgsmålene og laver øvelserne i bogen, vil du optimere og fordybe din egen personlige udvikling.

Bogen slutter med et kapitel, som tydeliggør, hvorfor det både er meget krævende og meget givende at være hjælper, når man er særligt sensitiv – og giver anvisninger på, hvordan du kan drage omsorg for dig selv.

Jeg er selv uddannet i psykoterapi indenfor flere forskellige retninger. Ud af de mange forskellige metoder, jeg selv benytter, har jeg udvalgt nogle få, som er enkle at bruge.
Der er nogle psykoterapeutiske værktøjer, som udelukkende bør anvendes af en professionel psykoterapeut eller psykolog. Men der er andre, der med udbytte også kan benyttes udenfor den psykoterapeutiske praksis, f.eks. når man hjælper brugere, patienter, venner eller sig selv. Og set er disse sidstnævnte, jeg præsenterer her i bogen på næsten kogebogsagtig vis.

Værktøjerne i bogen er rettet mod at optimere den hjælpende samtale. Der er mange andre måder at hjælpe på. Jeg har talt med særligt sensitive, som inviterer deres gamle forældre hjem til sig selv at bo, tilbringer meget af deres tid med at pleje og hjælpe syge eller kører rundt og er chauffør for mennesker, der ellers ikke kan komme nogen steder. Hvis du er en af dem, der fortrinsvis hjælper med praktiske ting og ind imellem føler dig overbelastet, kan du have glæde af bogens kapitel 10, som har forslag til, hvordan man som hjælper kan passe bedre på sig selv.

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog med mange eksempler, så enhver med interesse for psykologi, vil kunne have glæde af bogen. Den er samtidig solidt funderet i anerkendte psykologiske teorier og i erfaringer fra min mangeårige terapeutiske praksis.

De mange konkrete eksempler i bogen er for de flestes vedkommende opdigtede til pædagogisk brug, men indeholder situationer og replikker, som jeg ofte hører, når jeg befinder mig i en hjælperrolle. Enkelte af eksemplerne er autentiske og bragt i anonymiseret form med den pågældende klients tilladelse.

Du vil få mest ud af at læse bogen i sammenhæng, men den kan også bruges som opslagsbog.

Indledning

Gennem flere år har jeg holdt kurser og foredrag for særligt sensitive mennesker og desuden mødt dem i min psykoterapipraksis. Jeg har hørt, hvordan mange af dem forsøger at afhjælpe den ubalance, der er omkring dem eller i deres eget liv. Jeg har set, hvor meget af sig selv de investerer i at hjælpe, hvor tungt det bliver, når hjælpen ikke virker, og hvordan begejstringen og glæden blomstrer, når de lykkes i at gøre en positiv forskel for andre eller sig selv.

Mange særligt sensitive mennesker fortæller, at de har forsøgt at skabe glæde og ro omkring sig, siden de var børn. Var mor ked af det, forsøgte de at afhjælpe hendes nød. Måske tegnede de en tegning til hende. Måske blev de bare usædvanligt nemme. Når de blev ældre, fik de ofte rollen som den, de andre i familien søgte hjælp hos, eller som den, der forsøgte at hjælpe i det skjulte, uden at andre opdagede det. Det, de andre så, var måske bare en, der hurtigere blev træt.

En del særligt sensitive vælger som voksne et job som hjælper. Et naturligt valg, da de netop har øvet sig i at hjælpe det meste af deres liv og udviklet fine kompetencer på området. De bliver ofte afholdte hjælpere, men problemet for dem er, at de let bliver overstimuleret og har brug for flere pauser end andre, og hvis der ikke bliver taget hensyn til det, vil de være udmattede, når de går hjem fra job og i forhøjet risiko for at gå ned med stress.

Særligt sensitive mennesker tager indtryk dybere ind. Man kan også udtrykke det på en anden måde: Det er let at gøre indtryk på særligt sensitive mennesker. At gøre indtryk kan de fleste mennesker godt lide. Der kan være en stor følelsesmæssig tilfredsstillelse i at se det, man selv har sagt eller vist, så tydeligt aftrykt i en andens ansigt.

Hvordan særligt sensitive på den måde kan bringe lindring, blev meget tydeligt for mig, da jeg skulle holde kursus for en lille gruppe sensitive. På vej til kursusstedet havde jeg været tæt på at bakke ind i en andens bil og var rystet indeni. Det fortalte jeg kursisterne og så, hvordan min forskrækkelse straks malede sig i alle de sensitive ansigter. I det samme kunne jeg også mærke, at min egen indre fornemmelse af rystelse forsvandt – det var, som om alt mit ubehag forduftede ud i rummet. Det gav mig en rar indre lettelse, som fik min energi og glæde til at vokse.

Mange særligt sensitive er slet ikke selv klar over, hvor stort deres hjælpepotentiale er. De har typisk et ønske om at være med til at gøre verden bedre, men ofte ved de ikke præcis, hvordan de skal bruge deres hjælpetalent og kommer nogle gange til at spilde det på at hjælpe andre med noget, der ikke er frugtbart i længden.

At læsse sine følelser af og se dem spejlet hos en anden er der stor aflastning i på kort sigt. Men hvis det er det eneste, der sker, leder det ikke nødvendigvis til nogen forandring. Måske bliver den, der læsser af, i stedet afhængig af den, der lægger øre til og får ikke selv øvet sig i at rumme sine følelser og lave de forandringer i livet, som er nødvendige for at få det bedre.

Særligt sensitive, som hjælper enten professionelt eller privat er ekstra udsatte for at blive brugt som aflæsningsbeholder. Og det er derfor meget vigtigt, at de ved, hvordan de skal passe på sig selv, og at de finder måder at hjælpe på, som er mest muligt effektive og mindst muligt belastende for dem selv.

Nedenfor følger et eksempel på, hvordan man kan ende som sovepude for en anden, som ikke får taget ansvar og gjort noget ved den situation, som han ikke kan holde ud. Situationen er fra den private sfære, men selve mekanismen: At være en passiv beholder, fremfor at hjælpe den anden med at tage ansvar for sit eget liv, kunne også være foregået i professionelt regi. Her kommer eksemplet:

Cecilies mand Hans fungerer dårligt på sin arbejdsplads. Når han kommer hjem til Cecilie, er han som regel i dårligt humør. Hun fornemmer, hvor svært han har det og lytter tålmodigt dag efter dag, mens hun bebrejder sig selv, at hun nogle gange bare ønsker, at han slet ikke kommer hjem og forstyrrer hende med alle sine beklagelser.

Problemet er, at Hans ikke får skaffet sig den nødvendige professionelle hjælp eller får taget en beslutning om at søge andet arbejde. Han kan nemlig lige akkurat godt holde sit arbejdsliv ud, når han hver dag kan komme hjem og læsse alt sit besvær af til Cecilie. Han bruger Cecilies hjælpsomhed som en brik i sit eget undgåelsesspil, så han ikke behøver at se sit liv i øjnene og tage beslutning om at ændre det.

Cecilies eksempel er desværre ikke enestående. Når jeg har særligt sensitive i supervision eller i terapi, er det en historie, jeg hører i forskellige forklædninger igen og igen. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange særligt sensitive, der lader sig trække rundt i andres spil og kommer til at være en del af et negativt mønster, i stedet for at bruge deres hjælpetalenter på at skabe positive forandringer, som virker på lang sigt.

Særligt sensitive fornemmer meget tydeligt, hvad der vil glæde den, de hjælper, og mærker en stærk tilskyndelse til at gøre netop dette. På den måde kommer de let til at kompensere for andres manglende ansvarlighed ved at gøre tingene for dem i stedet for at sætte de uansvarlige stolen for døren, så de kan lære at tage ansvar for sig selv, hvilket vil gavne alle mere på lang sigt.
Verden har brug for, at de særligt sensitive ikke spilder deres talenter men bruger dem på den rigtige måde og på de rigtige steder.

Jeg håber, at mange sensitive mennesker ved at læse denne bog kan få en større bevidsthed om deres egen værdi og blive bedre til at benytte deres hjælpekompetence, så det kommer verden og dem selv mest muligt til gode.

Du kan købe bogen fx her

Finde foredrag om bogen her