Søren Kierkegaard

“Vejen til selvet. Søren Kierkegaard og C.G. Jungs modeller”
Sådan lyder titlen på mit speciale, som jeg skrev på universitetet
– og alle mine bøger er mere eller mindre inspireret af
Søren Kierkegaard

Både Søren Kierkegaard og C.G. Jung forstår selv-virkeliggørelsen
som en etisk fordring. Man skal give slip på sig selv, for at få sig selv igen.
Man skal give slip på sine egne forestillinger om sig selv, give slip
på sin egen trang til at søge trygheden mere end sandheden.
Man skal ville være det selv, man i forvejen er både på godt og ondt.

Ethvert menneske må gå denne vej selv.
Man kan ikke gå den for hinanden eller i flok.
Vejen til selvet er en stigen i bevidsthed – eller rettere en stigen i selvbevidsthed.
Man skal blive sig selv gennemsigtig.

Faren på vejen er at falde i en af yderlighedernes grøft.

Mennesket skal finde sin plads mellem modsætningerne
i nøjagtig erkendelse af, hvortil dets grænser går,
og hvortil dets formåen rækker.

Både Søren Kierkegaard og C.G. Jung mener
at menneskelivet udspænder sig mellem modsætninger.
Mennesket består selv af modsætninger.
Hos Jung af bevidst kontra ubevidst.
Hos Søren Kierkegaard af uendelighed kontra endelighed.
Menneskets opgave er at være begge dele dvs både bevidst og ubevidst
og både endeligt og uendeligt.

Om det at blive sig selv skriver Søren Kierkegaard:

“Der er christelig Heroisme, og sandeligen den sees maaske sjelden nok, at vove ganske at blive sig selv, et enkelt menneske, dette bestemte enkelte menneske, ene lige overfor Gud, ene i denne uhyre Ansrengelse og i dette uhyre Ansvar…”

Fra Sygdommen til døden

Min bog: “Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelse” handler netop om at finde, kende og stå ved sig selv.

Kom Nærmere forside-lille

Bogen udkom januar 2013 – læs mere om bogen: “kom nærmere”

Bogen kan købes fx her

Find foredrag om bogen her