Læs kursisters udtalelser om Ilse Sands kurser

Her kan du læse små indlæg fra kursister, som har været på Ilse Sands kurser

Hvis du melder dig til at modtage hendes nyhedsbrev, får du automatisk besked om nye kurser.

Udtalelser vedr.  kurset: Lær psykoterapeutiske værktøjer

“Årskurset i psykoterapeutiske værktøjer hos Ilse Sand har været meget givende. Efter hver eneste kursusdag har jeg følt mig opløftet, beriget og inspireret til at arbejde videre inden for det psykoterapeutiske felt.

Jeg oplever at have opnået større kompetence i virkelig at lytte aktivt ind, være nærværende tilstede, være anerkendende i min tilgang samt stille gode konkrete spørgsmål, der kan være med til at fordybe en samtale på det mere følelsesmæssige plan.

På holdet har der været en meget fin og betingelsesløs accepterende atmosfære foranlediget af Ilse Sands naturlige ro, autencitet og kærlige tilstedeværelse.

Lise 52 år

“Jeg er i løbet af kursusforløbet blevet klogere på hvem jeg er og hvad der “styrer” mine tanker og følelser.

– At få hjælp til at kigge på sig selv ude fra og forstå hvad der sker på den indre arena har gjort mig gladere og mere afslappet.

Jeg bruger gerne “værktøjerne” såvel på mig selv, som i sammenhænge med andre såvel i privat livet som arbejdslivet.

Jeg kan trygt anbefale kurset til andre, da jeg har oplevet at vejledning og samarbejde sker på en tryg og respektfuld måde,

således at alle bliver mødt og anerkendt med netop de udfordringer som fylder mest i deres liv.

– At være en del af en gruppe og øve med 1-2 andre, giver læring og oplevelse af, at vi faktisk lærer noget vi kan gå ud at bruge lige her og nu. Det er meget berigende.”

Kirsten 60 år

“Jeg har mødt dejlige mennesker, der med sensitivitet, indlevelse og, ja det er et stort ord, kærlighed var villige til at åbne sig og dele svære overvejelser og erfaringer med andre. Det er jeg taknemmelig for at have været en del af.”

Søren 52 år

“Jeg får meget ud af kurset Terapeutiske Værktøjer hos Ilse Sand. Hun formår at lave en tilpas blanding af teori og praksis på en nærværende og omsorgsfuld måde. Det er rigtig godt at være i dette blide rum med andre særligt sensitive. Ilse tager både hånd om gruppen og den enkelte med kærlighed, omtanke og den rette professionelle distance. Det faglige indhold er super relevant og tilpasses løbende gruppens behov.”

Louise  59 år

“Jeg deltager for tiden på Ilse Sands kursus i psykoterapi, og det er til

stor glæde for mig. Kurset har givet mig indsigt og mod til at  træffe
beslutninger, som jeg tidligere har haft svært ved at træffe.

På kurset har jeg også fået nogle enkle teknikker, som jeg har meget
glæde af i min hverdag.”

Henning – 67 år.

“En rigtig god måde at komme psykoterapiens verden et skridt nærmere.

Ilse er en dygtig underviser, hun kommer med mange kloge ord, råd og guldkorn, som man kan bruge videre frem.

Litteraturen er også meget berigende og udviklende.

Dette kursus er absolut anbefalelsesværdigt.”

Pernille G, 36 år

“Vi er et bredt sammensat hold. Jeg oplever, at der er en blid, blød og dog konsekvent kommunikation, med nænsomhed og værdighed, i varm rummelig atmosfære, med eksempelvis kompetente angstbehandlingsforslag og terapieksempler.

Jeg oplever værdifuld spejling, udveksling og nærvær i gruppen. Det, der fungerer godt for mig, er kombinationen af egen læsning, undervisning og ”terapi – afprøvninger” (i respekt for den enkeltes grænser og parathed til at afprøve en sådan).

Jeg er nu på 9. måned i det 1-årige kursus og det bliver kun mere nærende og givende fra gang til gang, omkring de mest grundlæggende, endnu forbavsende u erkendte, mønstre. Jeg kan kun på det varmeste anbefale kurset for enhver, der ikke altid synes at kræfterne slår til, for helheders skyld, om man vil bruge det erhvervsmæssigt eller ej.”

Hella J, 57 år

Udtalelser vedr. kurser for særligt sensitive:

“Jeg føler, at jeg er blevet mere rolig og har fået en forståelse for mine reaktionsmønstre og forståelse for min søgen efter eget selskab. Nu tænker jeg, når jeg mærker udmattelsen: Jeg har det sådan, fordi jer er særlig sensitiv. Det er OK at have det sådan. Og så tager jeg en pause, hvor jeg tidligere bare masede på!

En stor gave er det for mig, at Ilse Sand også er en særligt sensitiv person, og ved, hvad det drejer sig om. Det gjorde det hele ligesom “lettere” at tale om – og jeg mærkede en stor forståelse fra hendes side”.
Bente

“Det var en følelsesmæssig ‘hård’ dag – men utrolig givende.

Der var en stor åbenhed. Det handler selvfølgelig lidt om, hvem deltagerne er.
Men jeg føler også, at Ilses ærlige og umiddelbare indgang til emnet er med til at ‘løsne op’ for deltagerne. Det er simpelthen så befriende, den måde hun fortæller, om hvordan hun lever med / tackler sin sensitivitet.

Selve indholdet af kurset var perfekt – en god begyndelse !!!! (glæder mig allerede til nr. 2)
Og så var det rigtig godt at være sammen med ‘kun sensitive’. Der er ikke brug for at få ret meget forklaret, – alle ved, hvad det handler om (og kan bare sidde og nikke)” Margith

“Det var virkelig en aha-ha oplevelse for mig. Jeg er jo et ganske normalt menneske. Kurset har påvirket mit liv meget i en positiv retning – mit selvværd er blevet meget bedre – jeg er blevet bedre til at værdsætte mig selv, at sige fra og at give plads til mig selv og den jeg er. Jeg er godt på vej til at se min evne som en gave” Else

“Hvor har her været dejligt fredeligt og stille. Der er slet ikke nogen, der er højrøstede her” Anne

“Jeg havde læst Elaine Arons bog i forvejen og vidste godt, at der fandtes andre særligt sensitive end jeg. At opleve det i virkeligheden og tale med andre sensitive gjorde dybt indtryk på mig. Nu føler jeg mig mindre forkert” Morten

“Det har været dejligt, at der blev holdt så mange pauser” Inger

“Da Ilse selv er særligt sensitiv, er hun god til at holde kurser for særligt sensitive. På hendes kurser har jeg fået utrolig mange gode råd og tips til at øge min livskvalitet som særligt sensitiv. Kurserne har været en god blanding af Ilses oplæg, arbejde i små grupper og pauser. Og det har været en god oplevelse for mig at møde andre sensitive deltagere på kurserne, som kan genkende mine oplevelser i livet: med at føle mig unormal og udenfor, og føle mig alt for følsom og overstimuleret i mange situationer osv.” Martin, Århus.

“Jeg fik meget ud at gå på to kurser hos Ilse Sand, for før den tid vidste jeg ikke, hvad det betød – jeg havde blot fornemmet, hvad det indebar, uden at kunne sætte ord på eller sætte det i relation til noget konkret. Egentlig har jeg altid vidst det, men jeg troede blot, det var MIG, der var ANDERLEDES (læs forkert).

Det har jeg nu fået vished for, at det er ikke MIG, der er noget galt med – jeg er blot én af dem (ca. 15%), der er mere sensitive end flertallet. Hvorfor får vi nok aldrig at vide, men det betyder ikke så meget. Hvad der virkelig betyder noget, er den viden om, at jeg ikke er så anderledes (speciel), og at der er mange andre som jeg – på godt og ondt, for vi har måske en dybere oplevelse og bevidsthed end de fleste, men vi betaler også en pris for det i kraft af større følsomhed.

Når vi når til denne erkendelse, bliver vi måske mere bevidste om vores styrke, som jo også ligger i denne følsomhed – måske en stærkere og dybere oplevelse af virkeligheden/dagligdagen/tilværelsen end de fleste oplever den.

Jeg har haft stort udbytte af at deltage i to af Ilse Sands kurser for særligt sensitive og kan absolut anbefale dem. Der har været en fin balance mellem foredrag, gruppearbejde og pauser, så man kunne fordøje”. Torben

Kurser for særligt sensitive

Særligt sensitiv test

Læs  om særligt sensitive mennesker