Foredrag om psykologi, kommunikation, selvudvikling, introvert/ekstrovert eller om særligt sensitive

Til dig, der vil arrangere et foredrag.
Nedenfor kan du se beskrivelser af forskellige foredrag. Det er også muligt at bestille et foredrag, som er designet specielt til jeres behov.

Ring eller send en mail på info@ilsesand.dk og forhør dig om prisen

Foredragsbeskrivelser:

Introvert eller ekstrovert
Hvad vil det sige at være introvert eller ekstrovert? Hvilke styrker og udfordringer er forbundet med de to forskellige personlighedstyper?
Hvad er det, der typisk går galt, når de to forskellige typer kommunikerer? Og hvordan kan introverte og ekstroverte berige hinanden i parforholdet, i venskabet eller på arbejdspladsen?

Foredraget vil indeholde mange letgenkendelige eksempler.

Ilse Sand er forfatter til bestselleren: Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle. Hun er uddannet psykoterapeut og teolog med speciale i C. G. Jung og Søren Kierkegaard.

Særligt sensitiv – introvert eller ekstrovert
C. G. Jung beskrev i 1921 det introverte karaktertræk. Elaine Aron troede i begyndelsen at særligt sensitiv og introvert var det samme – indtil hun opdagede, at 30 % af de særligt sensitive er socialt udadvendte.
Hvad var det Jung havde set?

Hvad er ligheder og forskelle mellem introversion og særlig sensitivitet?
Hvor meget betyder henholdsvis arv og miljø?
Hvad kan man arbejde med og hvad må man acceptere som sit vilkår?

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Ilse Sand er forfatter til bøgerne: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle”, ”Find nye veje i følelsernes labyrint”, ”Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelseog: ” Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper professionelt eller privat”.

Kærlighed og selvbeskyttelse
Hvorfor lever vi ikke alle i levende kærlighedsforbindelser med andre mennesker? Hvordan kan det være, at mange af os i stedet enten lever som singler eller lever i parforhold, hvor der ikke er megen nærhed eller ægte omsorg for hinanden. Det kan der være forskellige svar på. Et af dem kan være, at vi benytter selvbeskyttelsesstrategier, som spiller os et puds, så vi kommer til at spænde ben for os selv i kærlighed.

Hvis man har svært ved at mærke egne følelser eller har svært ved at komme helt nær i forhold til partner, forældre, børn eller venner, kan det være fordi, man har selvbeskyttelsesstrategier i gang, som man ikke selv er klar over.

En selvbeskyttelsesstrategi kan f.eks. være, at man undlader at trække vejret tilstrækkeligt dybt til rigtigt at kunne mærke sig selv.  Et andet eksempel kan være, at man bruger sin fantasi til at omforme den ydre virkelighed, så man ser sig selv, andre mennesker eller ens muligheder i livet som værende bedre eller dårligere, end de realistisk set er.

Hvordan opstår selvbeskyttelsesstrategier? Og hvordan kan de afvikles, hvis de ikke længere er hensigtsmæssige?

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Ilse Sand er forfatter til bøgerne: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle”, ”Find nye veje i følelsernes labyrint”, ”Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelseog: ” Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper professionelt eller privat.”

Hvordan du får et bedre forhold til dig selv og dine følelser
Mange problemer skyldes manglende viden om følelser. Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt.

I foredraget præsenteres enkle redskaber og forskellige forslag til, hvordan følelser kan mødes og forstås.

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Ilse Sand er forfatter til bøgerne: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle”, ”Find nye veje i følelsernes labyrint”, ”Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelseog: ” Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper professionelt eller privat”.

 

Hjælpende samtaler
værktøj til brug privat eller professionelt
I foredraget præsenteres forskellige redskaber, man kan bruge dels i egen selvudviklings øjemed og dels i hjælpende samtaler privat eller professionelt.

Forfatteren er selv udannet i psykoterapi indenfor flere forskellige retninger. Ud af de mange forskellige metoder, hun selv benytter, har hun udvalgt nogle få, som er enkle at bruge.

Foredraget bliver holdt i et letforståeligt sprog med mange eksempler.  Det er samtidig solidt funderet i anerkendte psykologiske teorier og i foredragsholderens mangeårige terapeutiske praksis.

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Ilse Sand er forfatter til bøgerne: ”Find nye veje i følelsernes labyrint”, ”Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelse”, ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” og: ” Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper
professionelt eller privat.”

Særligt sensitiv
– om at hjælpe andre og tage vare på sig selv
Særligt sensitive mennesker har et særligt fintmærkende nervesystem, som bevirker, at de forholder sig anderledes i deres relationer end de fleste andre. Særligt sensitive mærker andres sindsstemninger tydeligere og har det svært blandt mennesker, som er stressede, vrede eller ude af balance.  Der er to måder, de forsøger at løse problemet på. De trækker sig, eller de forsøger at hjælpe.

Jeg har set, hvor meget af sig selv, de investerer i at hjælpe, hvor tungt det bliver, når hjælpen ikke virker, og hvordan begejstringen og glæden blomstrer, når de lykkes i at gøre en positiv forskel for andre eller for sig selv.

Når mange særligt sensitive mennesker bruger meget energi på at være der for andre, er det ikke kun fordi de selv har brug for harmoni omkring sig. Det er også, fordi de har talent for at lytte og hjælpe og derfor virker tiltrækkende på mennesker, der har det svært. Der er typisk en eller flere, der nyder at læsse deres bekymringer af til så god en lytter, som en særligt sensitiv person er.

Jeg vil i dette foredrag præsentere nogle redskaber, som kan bruges i egen selvudviklings øjemed og til at gøre fortrolige samtaler mere frugtbare.

Redskaberne skal ikke ses som en opfordring til særligt sensitive til at bruge endnu mere energi på at hjælpe andre. De skal ses som en vej til at optimere den hjælp, de allerede giver, og som de ikke kan lade være med at give, fordi de mærker andres smerte og føler trang til at komme dem til undsætning.

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Ilse Sand er forfatter til bøgerne: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle”, ”Find nye veje i følelsernes labyrint”, ”Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelseog: ” Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper professionelt eller privat”

Særligt sensitiv – find dine strategier
Da det kun er ca. hver femte, der er særligt sensitiv, er mennesker med dette karaktertræk de fleste steder i mindretal. Sensitive kender derfor til at være i sammenhænge, som en, der er mere tilbageholdende, en der er anderledes og en, der ofte føler sig forkert.

I foredraget rettes opmærksomheden mod menneskelige strategier. Særligt sensitive mennesker har typisk ofte fået at vide, at de bare skal tage sig lidt sammen, komme ud af busken og se at blive lidt hærdede.

Ilse Sand vil i foredraget fortælle om, hvorfor denne strategi ikke virker, men tværtimod kan gøre mange ting værre. Særligt sensitive har nemlig brug for at vise hensyn til deres ekstra følsomme nervesystem.

Det betyder ikke, at de ikke kan arbejde med sig selv og flytte nogle grænser. Det kræver bare helt andre strategier end dem, der virker for mere robuste personlighedstyper.

Hvor en strategi som: ”Vi tager tingene som de kommer og bekymrer os ikke forud” fungerer godt for mere robuste personlighedstyper, er der andre strategier, der er mere hensigtsmæssige for særligt sensitive mennesker.

For pårørende til særligt sensitive er der typisk ting, der falder mere på plads, når de har hørt om dette karaktertræk. Så forstår de bedre, hvorfor deres eksempelvis mand eller kone ind imellem er mere forsigtig og sart end de fleste andre.

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Ilse Sand er forfatter til bøgerne: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle”, ”Find nye veje i følelsernes labyrint”, ”Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelseog: ” Værktøj til hjælpsomme sjæle – især for særligt sensitive, som hjælper professionelt eller privat”.

Hvis du er en privatperson, som gerne vil have et disse foredrag til dit lokalområde, kan du selv foreslå dem til diverse arrangører. De, der typisk er arrangører af mine foredrag, er: biblioteker, aftenskoler, foreninger, virksomheder eller andre arbejdspladser

Foredrag om psykologi, kommunikation

Foto: Foredrag på  Hjørring bibliotek, hvor de fik solgt de sidste af de 200 billetter allerede dagen før.

Læs om særligt sensitive mennesker