Indledning til bog for særligt sensitive

Her kan du læse om bog til særligt sensitive mennesker og få en fornemmelse af, hvordan den kommer omkring det særligt sensitive karaktertræk

At være følsom eller særligt sensitiv er både en begrænsning og en gave. I mange år havde jeg mest øje for begrænsningen. Jeg var klar over, at jeg i nogle sammenhænge kunne holde til mindre end de fleste andre. Før jeg læste om det særligt sensitive karaktertræk, betragtede jeg mig selv som indadvendt.

Samtidig med denne begrænsning har jeg en rigdom på andre områder. Mit indre er yderst produktivt. Jeg har aldrig oplevet at mangle inspiration eller idéer til et kursus. Dette er baggrunden for, at jeg har kunnet trække interesserede deltagere til mine kurser og foredrag år efter år.Når jeg holdt kurser på Folkeuniversitetet og i andre sammenhænge fortalte jeg kursisterne, at jeg havde brug for i pausen at vende min opmærksomhed indad og hvile mig. Det blev mødt med stor respekt. Og der var altid kursister, der efterfølgende kom og fortalte, at sådan havde de det også, og at det var dejligt at høre mig sige det helt åbent.

Mange sensitive mennesker har lavt selvværd. Vi bærer præg af, at vi lever i en kultur, hvor helt andre former for adfærd er i langt højere kurs.  Nogle særligt sensitive fortæller, at de hele livet har kæmpet for at være lige så ”friske”, som andre forventer og først når de går på pension endelig oplever, at det er acceptabelt at være langsom og vegetativ.

I mange år sammenlignede jeg mig med andre og oplevede, at jeg ikke slog til og var flov. Jeg har måttet arbejde med mig selv for at flytte mit fokus væk fra det, jeg ikke kan, og hen på mine ressourcer.

Måske kender du også til at blive optaget af det, du ikke kan. Det er nemlig det, der ofte er mest synligt. Du kan måske ikke være ”på” så lang tid ad gangen. Det lægger du selv mærke til, og det gør andre undertiden også: ”Skal du allerede hjem?”. Og så glemmer du måske at glæde dig over, at du i den forholdsvis korte tid, du var der, formåede at skabe så gode kontakter, at det sagtens kan måle sig med, hvad en mere robust person kan nå på en hel nat.

Du kender sikkert til at få at vide, at du bare skal lade være med at bekymre dig, se at blive lidt mere hærdet og få lært at kunne lide det samme som de fleste andre. Det kan være svært at elske sig selv som sensitiv, når man ofte er blevet opfordret til at være anderledes. Måske har du forsøgt at lave dig selv om for at leve op til andres forventninger. I så fald har du brug for at lære at værdsætte dig selv, som du er.  Et skridt i den retning er, at du begynder at måle dig selv på kvaliteten og ikke på kvantiteten. Du når muligvis ikke så meget som de fleste andre. Men kvaliteten af det, du gør, er sandsynligvis høj. Det, du taber i bredden, kan du vinde i dybden.

Jeg håber, at denne bog kan hjælpe særligt sensitive og andre følsomme sjæle til at få mere fokus på det, vi har og det, vi kan.

Citat af C.G. Jung:

”Denne større følsomhed er oftest en berigelse af personligheden …. Kun i vanskelige og uvante situationer kan fordelen vende sig til en ofte meget stor ulempe, hvor den rolige besindelse bliver forstyrret af følelser, som er ude af proportioner. Intet ville være mere forkert end at opfatte denne større følsomhed som en i sig selv sygelig komponent i personligheden. Hvis det var sådan, det var, måtte man betragte sandsynligvis ca. en fjerdedel af menneskeheden som patologiske tilfælde.(C.G. Jung 1955 (min oversættelse))

Tilbage til hovedsiden for bogen: Elsk dig selv

Læs mere om særligt sensitive mennesker

Test din sensitivitet