Kom nærmere – om kærlighed og selvbeskyttelse

Søren Kierkegaard beskrev, hvordan mennesker kan fordunkle egen erkendelse, Freud kaldte det forsvarsmekanismer og kognitive psykologer kalder undertiden  samme fænomen for mestring (coping) eller mestringsstrategier. En bog om kærlighed

Forsvarsmekanismer

Hent billeder i høj opløsning

Udkom i januar 2013

Bogen er bl.a. inspireret af Søren Kierkegaard

Bibliotekernes materialevurdering konkluderer:
”Fin, letlæst og oplysende bog om de selvbeskyttelsesstrategier, der spænder ben for at mærke svære følelser i voksenlivet og opnå nære relationer til andre. Det er en i høj grad brugbar bog, som fortjener en plads på alle biblioteker.”

”Bogen udmærker sig ved at være meget konkret, idet Ilse Sand konsekvent belyser sine teorier med eksempler”
Kristeligt Dagblad 19/2 2013

På YouTuben fortæller jeg om, hvorfor vi nogle gange ikke kan mærke kærligheden.

Nedenfor ses bagsidetekst, indholdsfortegnelse, forord og indledning

Kom nærmere
– om kærlighed og selvbeskyttelse

Hvorfor lever vi ikke alle i lykkelige kærlighedsrelationer, når det er det, vi dybest set ønsker? Mange af svarene kan findes i vores ubevidste selvbeskyttelsesstrategier, som spiller os et puds, så vi kommer til at spænde ben for os selv i kærlighed.

Hvis man har svært ved at mærke sine følelser eller har svært ved at etablere en varm og ægte følelsesmæssig kontakt til partner, forældre, børn eller venner, kan det være fordi, man benytter selvbeskyttelsesstrategier, som man ikke selv er klar over.

En selvbeskyttelsesstrategi kan være, at man bagatelliserer egne ønsker og kun har fokus på andres. Eller at man f.eks. kun viser positiv interesse for personer, som er uden for ens rækkevidde, mens man bliver optaget af at finde fejl, når man står lige over for sin partner eller over for en mulig bejler.

Bogen beskriver, hvordan selvbeskyttelsesstrategier opstår, hvordan de virker, og hvordan de kan afvikles, hvis de ikke længere er hensigtsmæssige. Og hvordan vi, når de er afviklet, kan komme tættere på os selv og det, vi længes efter.

”Kom Nærmere” er skrevet i et lettilgængeligt sprog og samtidig solidt funderet i mange års terapeutisk erfaring, såvel som i anerkendte psykologiske teorier.

Indhold

Forord

Indledning

1. Selvbeskyttelsesstrategier

En nødmanøvre
Selvbeskyttelse som en midlertidig løsning
Hvordan man kan beskytte sig både udadtil og indadtil

2. Når selvbeskyttelsesstrategier er blevet automatiserede

Når selvbeskyttelsesstrategier er blevet en del af vores selvforståelse

3. Angst for nærhed, sorg og tab af kontrol

4. Uheldige mønstre, som kan forhindre at kærlighedslivet lykkes

At gå efter de ti fugle på taget
Hvis man kysser frøen, bliver han til en prins
Kampen for at være ”rigtig”
Ubevidste forventninger om, at partneren skal kompensere for mangler i barndommen

5. Forældreidealisering

Når vi har lavet om på virkeligheden
Glemte beslutninger
Når vi er imod os selv
Gevinsten ved at se forældrene i et mere realistisk lys

6. En følelse i fuld bevidsthed

Følelser kan ligge i lag og dække over hinanden
Regression

7. Afvikling af uhensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier

Irritation og vrede som selvbeskyttelse
Længsel efter kontakt og kærlighed

8. Vejen hjem

Bag den sociale maske
At vælge at være sig selv for at kunne vælge at møde den anden
Opmærksomhed er vejen frem

Forord

Som præst og siden som psykoterapeut har jeg i tidens løb talt med mange mennesker, der har haft ondt i en kærlighedsrelation – eller end ikke er lykkedes med at etablere én.

I forbindelse med mine foredrag om kærlighed og selvbeskyttelse, har jeg erfaret, at der er stor interesse for at blive klogere på, hvilke psykologiske mekanismer der spiller ind, når vi danner relationer eller forholder os i de relationer, vi allerede er i.

I denne bog beskriver jeg, hvordan selvbeskyttelsesstrategier opstår, hvordan de kan komme til at stå i vejen for gode, nære relationer, og hvordan uhensigtsmæssige strategier kan afvikles.

Med begejstring har jeg konstateret, hvordan relationer kan blive dybere og mere meningsfulde, når vi tør være fuldt til stede i sårbarhed i øjeblikket uden unødvendige skjold.

Den litteratur, jeg selv har læst om emnet, er skrevet for fagfolk. Nærværende bog er skrevet i et lettilgængeligt sprog, som kan læses af alle. Samtidig er den solidt forankret i anerkendte psykologiske teorier og mange års terapeutisk erfaring.

De mange konkrete eksempler i bogen er for de flestes vedkommende opdigtede til pædagogisk brug, men indeholder situationer og replikker, som jeg ofte hører i min terapipraksis. Enkelte af eksemplerne er autentiske og bragt i anonymiseret form med den pågældende klients tilladelse.

Det er mit ønske, at den viden, som jeg har set gøre en forskel hos klienter og hos mig selv, skal komme mange flere mennesker til gode end dem, der læser fagbøger eller er i et psykoterapeutisk forløb.

Indledning

Hvorfor lever vi ikke alle i levende kærlighedsforbindelser med andre mennesker? Hvordan kan det være, at mange mennesker i stedet lever som singler eller i parforhold, hvor der mangler nærhed eller ægte omsorg for hinanden.

Det kan der være forskellige svar på. Et af dem er, at vi benytter selvbeskyttelsesstrategier, som spiller os et puds, så vi kommer til at spænde ben for os selv i kærlighed.

At selvbeskyttelsesstrategier findes kan enhver, som arbejder med psykoterapi, observere. Klienter benytter forskellige strategier til at holde afstand til andre mennesker, til at undgå at se sin egen aktuelle livssituation i øjnene, eller undgå at mærke sit indre (følelser, tanker, erkendelser, ønsker).

Disse strategier har været kaldt forskelligt i tidens løb. Freud kaldte dem ”afværgemekanismer” (abwerf). I de engelsksprogede lande blev det til ”defence”, og på dansk ”forsvarsmekanismer”. Den kognitive terapi arbejder med begrebet ”mestringsstrategier”, hvormed den nogle gange beskriver samme observation.

Allerede Søren Kierkegaard, som formulerede sine tanker mere end et halvt århundrede før Freud, havde bemærket fænomenet. Han skrev, at mennesket har en evne til at fordunkle sin egen erkendelse. Hvordan det faktisk kan gøre det, skrev Søren Kierkegaard ikke meget om. Det ved vi mere om i dag.

Jeg har valgt at kalde disse manøvrer, hvormed vi til tider kan fordunkle det mest indlysende eller holde afstand til andre mennesker og vores eget indre: selvbeskyttelsesstrategier. Hermed mener jeg alt, hvad et menneske gør – bevidst eller som oftest ubevidst – for at undgå nærhed til andre mennesker eller til sin egen indre eller ydre virkelighed.

Det kan også være selvbeskyttelse at undgå rygning eller tage redningsvest på ud på havet. De selvbeskyttelsesstrategier, jeg vil interessere mig for i denne bog, er dog udelukkende dem, vi bruger til at lægge afstand til virkeligheden med, og som nogle gange kan være hensigtsmæssige, mens de andre gange bliver et problem.

Det er god selvbeskyttelse at lægge afstand til egne følelser, når de er for overvældende. Men samme selvbeskyttelse kan blive et problem, hvis den bliver ufleksibel og begynder at leve sit eget liv helt eller delvist ubevidst.
Det går ud over livskvaliteten og vitaliteten, når vi lægger mere afstand til vort indre liv, end nødvendigt er. Og når vi lægger afstand til realiteterne i vores aktuelle livssituation, ser vi dem ikke klart, og det bliver vanskeligt at navigere i livet.

En selvbeskyttelsesstrategi kan f.eks. være, at man bruger sin fantasi til at omforme den ydre virkelighed, så man ser sig selv, andre mennesker eller ens muligheder i livet som værende bedre eller dårligere, end de realistisk set er. Et andet og mere konkret eksempel kan være, at man undlader at trække vejret tilstrækkeligt dybt til rigtigt at kunne mærke sig selv.
En selvbeskyttelsesstrategi er en manøvre, som engang var en klog løsning på en vanskelig situation.  Hvis der har været brug for massive selvbeskyttelsesstrategier (forsvarsmekanismer) i barndommen, kan man som voksen opleve sig så meget viklet ind i selvbeskyttelse, at det umuliggør en god følelsesmæssig kontakt med sig selv og andre.  Og på den måde kan man gå glip af den indre blomstring, som en kærlighedsforbindelse kan vække.

Det er mit håb med denne bog, at I som læsere vil få lyst til at kigge på jeres egne selvbeskyttelsesstrategier og overveje, om jeres liv kan blive rigere, hvis I vælger at afvikle en eller flere af dem, så I kommer tættere på jer selv, livet og andre mennesker – og i højere grad kommer til at mærke og nyde tilværelsen, mens I er her.

Selvbeskyttelsesstrategier kan også kaldes forsvarsmekanismer eller mestringsstrategier

Feedback fra en læser:

“Jeg læser ikke mange bøger. Indholdet skal være yderst vedkommende, hvis jeg skal holdes fanget i længere tid.

Da jeg læste ”Kom nærmere”,  virkede indholdet både nyt og samtidig helt åbenlyst rigtigt. Jeg kunne genkende mig selv i flere af bogens eksempler.   Nogle af mine handlemønstre, som jeg tidligere har undret mig over, kan jeg nu bedre forstå. Jeg er glad for, at jeg fik bogen stukket i hånden og for den nye indsigt, den har givet mig.”

Palle 61 år