Inspiration – Find nye veje

Tak til

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Bent Falk, hvis vise og kloge ord, jeg har haft glæde af at lytte til i forskellige sammenhænge gennem mange år, og i hvis opmærksomhed jeg har opdaget sider af mig selv, som jeg ikke vidste fandtes.

Cand. psych. og leder af Institut for Gestaltanalyse Niels Hoffmeyer, som har været en stor inspirationskilde, idet han med helt enkle og præcise formuleringer kan beskrive psyken på en måde, så tilhørerne sukker i genkendelsens lettelse.

Cand. psych. Peter Storgård, som lærte mig betydningen af at følge med i den psykologiske forskning og viste mig potentialet i den kognitive terapi.

En tak skal lyde til alle jer, jeg har talt med som sjælesørger eller i min terapipraksis og til jer, der har været til mine foredrag eller gået på mine kurser. En særlig tak til jer, der har givet mig tilladelse til at bringe jeres historier i bogen.

Tilbage til bogen: “Find nye veje i følelsernes labyrint”