Bogens forord

Denne bog henvender sig til dig, der gerne vil blive klogere på dig selv og dine følelser.

Den henvender sig også til psykoterapeuter, psykologer og andre behandlere, som hjælper mennesker med følelsesmæssige problemer.

Gennem mange år har jeg holdt kurser og foredrag om psykologi og har i den forbindelse erfaret, hvor meget konkrete eksempler betyder, når man gerne vil gøre kompliceret stof letforståeligt. Jeg har i denne bog anvendt mange eksempler fra klienter og kursisters liv og ikke mindst fra mit eget.

Den viden, jeg formidler i bogen, har jeg tidligere formidlet gennem flere år dels som kursus- og foredragsholder og dels til den enkelte klient. Jeg har set, hvordan en større forståelse af psykologiske sammenhænge har gjort livet lettere for de mennesker, jeg har været i kontakt med. Nu håber jeg med denne bog at nå ud til endnu flere.

Min ligefremme rådgivningsstil i bogen er ikke ment som en anvisning af de eneste rigtige veje. Mennesker er meget forskellige, og der er ikke noget, der er det rigtige for alle. Find din egen vej i det, tag mine råd som forslag, du kan følge eller lade være, og mærk efter, om det føles rigtigt for dig. Ellers er din vej måske en helt anden, som jeg endnu ikke har opdaget.

Du vil få mest ud af at læse bogen i sammenhæng, men du kan godt læse de enkelte kapitler uafhængigt af hinanden, ligesom du kan bruge den som opslagsbog.

Lading, oktober 2011 Ilse Sand

Tilbage til bogen: “Find nye veje i følelsernes labyrint”