Boganmeldelser

I et forbilledligt klart og letlæseligt sprog uden terapeutiske klichéer tager Ilse Sand læserne gennem et rensende bad af følelsesmæssig mentalhygiejne.
Bogen anbefales på det varmeste.
Psykoterapeut MPF, cand. theol. Bent Falk

Ilse har en helt speciel stil og ærlighed i sine bøger, hvor anekdoterne på glimrende vis illustrerer pointerne, og jeg glæder mig allerede til hendes næste titel

Bogblogger Henrik Blunck
Læs hele anmeldelsen her

Boganmeldelse i Psykoterapeuten (Danske psykoterapeuters fagblad)

Guide til følelseslivet
Find nye veje
i følelsernes labyrint

Ilse Sand er tidligere sognepræst og gestaltuddannet psykoterapeut MPF.
Hendes hensigt med bogen er at formidle psykologiske sammenhænge i et let-forståeligt og erfaringsnært sprog.

Det er forfatterens erfaring, at mange problemer skyldes manglende viden om følelser. Mange konflikter kan undgås og meget kan rettes, hvis man har den nødvendige viden og forståelse om følelsernes sprog.

Bogen er skrevet i en enkel, ligefrem rådgivningsstil, hvor et kompliceret stof gøres letforståeligt.  Sproget er venligt og rummer forståelse for vores forskellighed til at håndtere konflikter.

Ilse Sands bog henvender sig til dem, der gerne vil blive klogere på sig selv og sine følelser. Den henvender sig også til psykoterapeuter, psykologer og andre behandlere, som hjælper mennesker med følelsesmæssige problemer.

Bogens enkle råd lever i høj grad op til hensigten og udfylder det, som har manglet for mange mennesker. Den er oplysende og vejledende om de mest almindelige følelser med udgangspunkt i vores grundfølelser: Glæde, ked af det, frygt/angst og vrede.

Ved at læse bogen får du bedre forudsætninger for at forstå dine egne og andres følelser, og du vil kunne spejle dig i mange konkrete eksempler. Det gælder både for fagfolk og lægfolk.

I bogen beskrives de forskellige niveauer af glæden, som kan variere fra let fornemmelse af noget rart til lyst til at omfavne og kysse og danse. Og hvem tænker over, at følelsen ked af det, kan svinge fra let træthed til lyst til at dø? Det samme gælder for vreden, som kendetegnes ved en svag følelse af ”ikke li” til hvidglødende.

Godt at vi ikke er vores følelser, men noget vi har og bruger til at manøvrere med i livet.

Jeg finder kapitlet om angst yderst relevant, idet mange hævder, at de ikke mærker deres angst. Når man læser hvad angst er, og ser niveauerne fra let uro, svært ved at slappe af, bekymret med mere til hjertegalop, vil mange nikke genkendende til deres angst-symptomer, hvilket er en del af det at være menneske.

Jeg vil også fremhæve kapitlet om forklaringer. Her tilskynder forfatteren til hellere at udvide dit eget selvbillede, frem for at forsøge at bestemme over den anden med forklaringer. Det tror jeg mange genkender både i privatlivet og som psykoterapeut.

Jeg finder bogen relevant, og jeg anbefaler den fx. som opslagsbog, når konflikter truer eller en bestemt følelse giver problemer. Bogen fortjener bestemt en plads på bibliotekets hylder på grund af måden et alment problem gøres lettilgængeligt.

Jeg anbefaler varmt bogen til klienter og andre interesserede.

Annelise Lindum. Psykoterapeut MPF

Magasinet Helse skriver:

“Ilse Sand’s bog ‘Find nye veje – i følelsernes labyrint’ er en fin lille brugbar værktøjskasse, du kan bruge til at blive bedre til at tackle og imødegå følelserne.”

Helse, februar 2012

Bibliotekets lektørudtalelse:

Anvendelse/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig til læsere, der ønsker at blive klogere på sig selv og sine følelser. Derudover kan professionelle som psykologer og psykoterapeuter bruge denne bog

Beskrivelse
Ilse Sand er uddannet teolog og psykoterapeut og har skrevet denne bog for at give læseren viden om følelsernes psykologi. Der fortælles om primære følelser, som umiddelbart kan være svære at mærke og som kommer til udtryk som noget andet, end de reelt er. Der bruges gode eksempler, som alle kan genkende og dermed relatere til. Hvert afsnit rundes af med et lille resumé, som er ganske overskueliggørende. Sproget er letforståeligt. Der er litteraturliste med henvisning til andre bøger omhandlende bl.a. psykoterapi og kognitiv terapi

Sammenligning
Find nye veje i følelsernes labyrint kan blandt andet sammenlignes med Forstå og træn din følelsesmæssige intelligens fra 2006, som handler om at ændre sine mentale forestillinger. Der findes flere bøger om følelser og selvudvikling, men nærværende bog fortjener bestemt en plads på bibliotekets hylder pga. måden et alment “problem” gøres lettilgængeligt

Samlet konklusion
En lille bog om følelsernes psykologi som de fleste lånere vil kunne få glæde af at læse

Lektør: Katja Larsen

Magasinet Psykologi skriver:

“Ilse Sand guider dig med enkle råd og konkrete øvelser gennem følelsernes labyrint, så du lærer at give slip på gamle uhensigtsmæssige mønstre og får sat handling på følelserne. Og ikke mindst opnår en større accept og forståelse for dine og andres følelser.”

Psykologi 2/1 – 2012

Magasinet Fit Living skriver:

“I Find nye veje får du gode råd til at bryde de fastlåste situationer og samtidig blive bedre til at acceptere dig selv, uanset, hvilke følelser du indimellem rummer”

Fit Living, februar 2012

Læs mere om bogen