Find nye veje i følelsernes labyrint

En oplysende bog om følelserne: vrede, misundelse, jalousi, angst, glæde, sorg og om selvbilledet og dets betydning i relationer

Ny revideret udgave er udkommet i oktober 2016

9788792683151

Hent billeder i høj opløsning

Køb bogen fx hos Saxo

Siden første udgave udkom i 2011 er bogen også udkommet på svensk og engelsk. Jeg har videreudviklet en af bogens modeller. Inddelingen af vredens årsager i fire kategorier med forskellige forslag til handlinger er i denne udgave blevet yderligere og mere præcist beskrevet. Jeg har desuden opdateret litteraturlisten.

Er også udkommet på engelsk og svensk og er på vej på Hollandsk

Indsigt i følelsernes psykologi gør livet lettere

Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt.

Find nye veje i følelsernes labyrint anviser strategier, som kan give dig større glæde i dine relationer. Bogen beskriver blandt andet, hvordan du ved at udtrykke de bløde og sårbare følelser i vreden kan opleve, at andres lydhørhed vokser.

I et forbilledligt klart og letlæseligt sprog uden terapeutiske klichéer tager Ilse Sand læserne gennem et rensende bad af følelsesmæssig mentalhygiejne.
Bogen anbefales på det varmeste.

Psykoterapeut MPF, cand. theol. Bent Falk

Læs flere anmeldelser

Hent skema til glædesanalyse her
Se et udfyldt glædesskema her

Læs bogens indholdsfortegnelse

Forord
Indledning
Kap 1:  Find din primære følelse i nuet
Kap 2:  Læg afstand til dine tanker
Kap 3:  Undgå unødvendige konflikter
Kap 4:  Lyt til de bløde og sårbare følelser i vreden
Kap 5:  Sig, hvad du ønsker dig
Kap 6:  Gå imod »ked af det« – eller gå helt ind for at være det
Kap 7:  Brug din misundelse konstruktivt
Kap 8:  Lyt til din jalousi
Kap 9:  Kend din angst
Kap 10:  Hold ud, når følelserne bliver stærke
Kap 11:   Lad glæden åbne
Kap 12:   Investér i dine relationer
Kap 13: Spar på forklaringerne og udvid dit selvbillede
Novelle

Bilag
a. Inspirationsliste til afskedsbrev
b. Eksempler på afskedsbreve
c. Skema til glædesanalyse
d. Eksempel på udfyldt skema til glædesanalyse

Litteraturliste
Tak til

Læs anmeldelser

Radio- og TV udsendelser forfatteren har medvirket i.

Læs bogens indledning, forord og inspirationskilder.

Hent skema til glædesanalyse her