Introvert eller særligt sensitiv – guide til grænser, glæde og mening

Ny bog om introverte og særligt sensitive netop udkommet den 13.  september 2017

Bog om introverte

Bogen kan købes fx hos Saxo her

Bogen er allerede solgt til udlandet.

Bibliotekernes materialevurdering skriver:

“En god konkret guide til særligt sensitive og introverte voksne personer om at trives på deres egne vilkår”.
Læs hele lektørudtalelsen her

Forord

Min første bog: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” udkom første gang i 2010 og er blevet en bestseller i flere lande.

Siden har jeg lyttet til mange særligt sensitive og introverte i min psykoterapipraksis, og når jeg har holdt foredrag om emnet. De har fortalt mig om deres udfordringer, og jeg har rådgivet dem i, hvilke strategier der kan anvendes i forskellige situationer. Jeg har desuden også selv personligt som både introvert og særligt sensitiv gjort mig nye erfaringer, som jeg videregiver i denne bog.

Bogen er skrevet til særligt sensitive og til introverte. Dens råd og anvisninger er desuden også meget anvendelige for mennesker, der midlertidigt eller af andre grunde er i en følsom situation fx på grund af stress, traumer eller udbrændthed.

Første kapitel beskriver den introverte personlighedstype, det særligt sensitive karaktertræk og det kraftigt-reagerende temperament.

De efterfølgende kapitler indeholder gode råd og konkrete forslag til, hvordan du kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, stå ved dig selv, nyde at være selskabelig på din egen måde og finde glæde og mening.

I slutningen af bogen finder du to selvtests, hvor du kan få en idé om, hvor introvert eller sensitiv du er.

Mennesker er meget forskellige og ingen passer 100 % ind i en bestemt typebeskrivelse. Du vil sikkert kunne genkende dig selv i dele af det, mens andet vil forekomme dig fremmed. Du kan godt have glæde af at følge nogle af bogens råd og anvisninger – også hvis du ikke synes, du passer helt ind i nogen af typerne.

Jeg har gjort mig umage med at skrive bogen i et enkelt og letforståeligt sprog uden overflødige informationer.

De mange konkrete eksempler er for de flestes vedkommende delvist opdigtede til pædagogisk brug. De indeholder typiske situationer og replikker, som jeg har hørt gennem mit mangeårige virke, først som sognepræst og siden som psykoterapeut. Enkelte af eksemplerne er autentiske og bragt i anonymiseret form med den pågældende persons tilladelse.

Når jeg bruger ordet ”ekstrovert” i denne bog, mener jeg det præcis, som C. G. Jung allerførst beskrev det. Når den amerikanske psykolog og forsker Elaine Aron bruger betegnelsen ”særligt sensitiv, socialt ekstrovert”, er det ikke helt det samme, hun mener. Alle særligt sensitive har nemlig en hel del introversion i sig. Det vil jeg uddybe i kapitel 1.

Læs bogens indledning samt mere om introverte her

Indhold

Forord

Indledning

Kapitel 1 – Personlighedstyper       

Den introverte personlighedstype

Det særligt sensitive karaktertræk

Særlig sensitivitet og introversion

Arv eller miljø

Kapitel 2 – Skærm dig mod for mange indtryk    

Skab åndehuller til tankebearbejdning

Spar på nyhedsindtaget

Skærm dig mod for meget social kontakt

Liste over aktiviteter, som giver mening

uden at være stimulerende

Kapitel 3 – Begræns din katastrofetænkning    

Skab behagelige fremtidsbilleder

Kapitel 4 – Find glæde og mening     

Vælg det rigtige job

Gå til fest – velforberedt

Nyd selskab med både ekstroverte og introverte

Kapitel 5 – Håndtér konflikter og grænser på
din egen måde   

Hvordan du kan bakke ud af en magtkamp –

med værdighed

Skal du konfrontere personen direkte?

Du må gerne føle – uden at kunne forklare

Giv dig tid til dit svar

Kapitel 6 – Tag dine valg ud fra din
indre overbevisning

Lad dig ikke styre af dårlig samvittighed

Vis din forskellighed

Giv udtryk for dine ønsker med værdighed

Kapitel 7 – Find et hvilested i din opfattelse af
dig selv som introvert eller særligt sensitiv     

Hvad kan behandles?

Kapitel 8 – Brug et præcist og neutralt sprog
om dig selv   

Efterskrift – Sensitive og introverte mennesker
begynder at insistere på at være i verden
på deres egen måde

Test dig selv      

Hvor intro- eller ekstrovert er du?

Hvor sensitiv er du?

Litteratur

Tak til       

Hent tale-tie plakat her

Hent manual til den, der elsker en sensitiv eller introvert person